Фурса С.Я., Фурса Є.І., Бордюг Т.О., Фурса Є.Є. Нотаріальний процес. Інтерактивний курс (з практикумом)

Нотаріальний процес.
Інтерактивний курс (з практикумом)
Підручник
Фурса С.Я., Фурса Є.І., Бордюг Т.О., Фурса Є.Є.

Ціна - 460 грн

Придбати

Переглянути зміст

Фурса С.Я., Фурса Є.І., Бордюг Т.О., Фурса Є.Є. Нотаріальний процес. Інтерактивний курс (з практикумом). Підручник. Київ: Алерта, 2021. 480 с.

У підручнику, за допомогою оптимального поєднання різних методів, прийомів, зокрема, й для дистанційного навчання студентів, шляхом презентацій тем навчальної дисципліни «Нотаріальний процес» у форматі Power Point, розкрито сутність теорії нотаріального процесу як однієї із галузей правової науки, її понятійний апарат, предмет, методи, система, функції, принципи, нотаріальні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти, нотаріальне процесуальне представництво, докази, доводи, доведення, доказування, загальна характеристика нотаріальних проваджень, стадії нотаріального процесу, досліджується нотаріальна процедура та правова природа нотаріального акту. Надано аналіз правових систем нотаріату зарубіжних країн та процедур вчинення деяких нотаріальних дій з іноземним елементом. У підручнику надано інтерактивний матеріал для засвоєння теоретичних знань за допомогою обговорення на семінарських заняттях проблемних питань, вирішення тестів та ситуаційних задач, а також надано проекти процесуальних актів, зокрема, договорів, заповітів, довіреностей, афідевітів тощо для їх аналізу та набуття студентами практичних навичок їх складання. Проаналізовані процедури оформлення нотаріусом документів для дії за кордоном.
Підручник розрахований на студентів (бакалаврів, магістрів) аспірантів, докторантів, викладачів та практичних працівників, зокрема, нотаріусів, консулів та ін., які цікавляться питаннями теорії та практики нотаріального процесу.

Додаткова інформація

  • ISBN: 978-617-566-671-5
  • Палітурка: Тверда
  • Формат: 60х84 1/16
  • Артікул: 40083
  • Папір: Офсетний
Hosting Ukraine