Серія "На допомогу студенту"

Серія "На допомогу студенту"

Трудове право України
Посібник
В. І. Лебідь

Ціна - 40 грн

Придбати

Цивільне процесуальне право України
Навчальний посібник
3-тє вид., доповн. і переробл.

П. С. Матвєєв

Ціна - 50 грн

Придбати

Цивільне право України
Навч. посіб.
2-ге вид., допов. і перероб.

П. С. Матвєєв

Ціна - 50 грн

Придбати

Сімейне та житлове право України
Посібник
П. С. Матвєєв

Ціна - 50 грн

Придбати

Конституційне право України
Посібник
В. І. Лебідь

Ціна - 40 грн

Придбати

Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
Навч. посіб.
3-тє вид., доповн. і пероробл.
 

В. І. Лебідь

Ціна - 40 грн

Придбати

Господарське право України
Посібник
2-ге вид, доповн. і переробл.

П. С. Матвєєв

Ціна - 40 грн

Придбати

Бюджетне, податкове і митне право України
Посібник
2-ге вид, доповн. і переробл.

М. А. Пожидаєва

Ціна - 60 грн

Придбати

Hosting Ukraine