Горкавий В. К. Статистика : Підручник. Третє вид Уподобане

Статистика
Підручник
Третє вид., переробл. і доповн.
В. К. Горкавий

Ціна - 360 грн

Придбати

Переглянути зміст

Горкавий В. К. Статистика : Підручник. Третє вид., переробл. і доповн. / В. К. Горкавий. Київ: Алерта, 2020. 644 с. 

Висвітлено предмет і метод статистики, організацію статистичного спостереження, а також застосування статистичних групувань, абсолютних, відносних і середніх величин, показників варіації, рядів динаміки, індексів, вибіркового і кореляційного аналізу при вивченні стану та розвитку соціально-економічних явищ. Розглянуто статистичні показники і методи аналізу чисельності та складу населення, наявності земельних, трудових і матеріальних ресурсів, продукції та ефективності виробництва. Висвітлено методологічні основи соціально-економічної статистики, макроекономічні показники продукції, показники статистики кон’юнктури ринку та рівня життя населення.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів і науковців вищих навчальних закладів.

Додаткова інформація

  • ISBN: 978-617-566-579-4
  • Палітурка: Тверда
  • Формат: 60х84 1/16
  • Артікул: 39567
  • Папір: Офсетний
Hosting Ukraine