Шевчук С., Виноградова Ю., Глущик С., Дияк О., Лобода Т. Український правопис: нова редакція 39900


Weight: 7.000 kg

Український правопис: нова редакція
Навчальний посібник
Шевчук С., Виноградова Ю., Глущик С., Дияк О., Лобода Т.

Ціна - 100 грн

Придбати">Придбати


Переглянути зміст

Шевчук С., Виноградова Ю., Глущик С., Дияк О., Лобода Т. Український правопис: нова редакція : навч. посіб. / С. Шевчук та ін.; за ред. С. Шевчук. Київ : Алерта, 2020. 118 с.

У посібникові зібрані лише зміни та доповнення, які подає нова редакція Українського правопису 2019 року. Матеріал об’єднано у два блоки: теоретичний (лекційний) і практичний (завдання різного ступеня складності) для формування орфографічних та пунктуаційних умінь і навичок.
Для редакторів, науковців, журналістів, учителів, студентів, учнів – усіх, хто прагне досконало писати й говорити відповідно до норм сучасної української літературної мови.

Hosting Ukraine