НПК ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
Науково-практичний коментар
 За заг. ред. М. А. Погорецького, О. Г. Яновської, О. З. Хотинської-Нор

Ціна - 300 грн

Придбати

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Науково-практичний коментар. За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького, д-ра юрид. наук, проф. О. Г. Яновської та д-ра юрид. наук, доц. О. З Хотинської-Нор. К.: Алерта, 2018. 296 с.

Авторський колектив:
Бірюкова А. М.
, канд. юрид. наук, доц. – ​ст.ст. 33–42 у співавтор. з С. В. Гончаренко та Є. В. Степановим; Біцай А. В., канд. юрид. наук – ​ст.ст. 4, 16, 25–30 у співавтор. з О. Г. Яновською; Гончаренко С. В., канд. юрид. наук, доц. – ​ст.ст. 33–42 у співавтор. з А. М. Бірюковою та Є. В. Степановим; Гринюк В. О., доктор юрид. наук, доц. – ​ст.ст. 31, 32 у співавтор. з Т. М. Кучер; Заборовський В. В., доктор юрид. наук, доц. – ​ст.ст. 19, 20, 21, ст. 23 у співавтор. з М. А. Погорецьким та О. С. Стареньким; Іваницький С. О., доктор юрид. наук, доц. – ​ст.ст. 17, 43–58, розділ X; Костюченко О. Ю., канд. юрид. наук, доц. – ​ст.ст. 1, 18, ст.ст. 2, 3, 5 у співавтор. з О. П. Кучинською; Кучер Т. М., доктор юрид. наук – ​ст.ст. 31, 32 у співавтор. з В. О. Гринюком; Кучинська О. П., доктор юрид. наук, проф. – ​ст.ст. 2, 3, 5 у співавтор. з О. Ю. Костюченко; Легких К. В., канд. юрид. наук, доц. – ​ст.ст. 13, 14, 15; Погорецький М. А., доктор юрид. наук, проф. – ​передмова, ст.ст. 22, 24 у співавтор. з Д. Б. Сергєєвою та О. С. Стареньким, ст. 23 у співавтор. з В. В. Заборовським та О. С. Стареньким; Сергєєва Д. Б., доктор юрид. наук, с. н. с. – ​ст.ст. 22, 24 у співавтор. з М. А. Погорецьким та О. С. Стареньким; Степанов Є. В., канд. юрид. наук – ​ст.ст. 33–42 у співавтор. з А. М. Бірюковою та С. В. Гончаренко; Старенький О. С., канд. юрид. наук – ​ст.ст. 22, 24 у співавтор. з М. А. Погорецьким та Д. Б. Сергєєвою, ст. 23 у співавтор. з В. В. Заборовським та М. А. Погорецьким; Татаров О. Ю., доктор юрид. наук, проф. – ​cт.ст. 59–61; ­Хотинська-Нор О. З., доктор юрид. наук, доц. – ​ст.ст. 6–12; Яновська О. Г., доктор юрид. наук, проф. – ​ст.ст. 4, 16, 25–30 у співавтор. з А. В. Біцай.

У науково-практичному коментарі на основі наукового аналізу норм чинного законодавства, міжнародних стандартів, адвокатської та судової практики наводиться постатейне викладення Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», який врегульовує правові засади організації та діяльності адвокатури. Зокрема, розкривається зміст термінології та засад функціонування адвокатури в Україні; аналізуються питання допуску до адвокатської професії, організаційних форм і видів адвокатської діяльності та її гарантій; розглядаються інститут дисциплінарної відповідальності адвоката та організація адвокатського самоврядування.
Видання розраховане на широку цільову аудиторію та буде корисним адвокатам, суддям, прокурорам, науковцям, викладачам і студентам ЗВО юридичного спрямування, а також іншим правникам і небайдужим до сфери вітчизняної адвокатури.

Додаткова інформація

  • ISBN: 978-617-566-518-3
  • Палітурка: Тверда
  • Формат: 60х84 1/16
  • Артікул: 39374
  • Папір: Офсетний
Hosting Ukraine