Закон України «Про виконавче провадження» Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» Науково-практичний коментар

Закон України «Про виконавче провадження»
Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»
Науково-практичний коментар
за заг. ред. М. М. Ясинка

Ціна - 680 грн

Придбати

Переглянути зміст

Закон України «Про виконавче провадження», Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» : Науково-практичний коментар / за заг. ред.  д. ю.н, професора, академіка Академії наук вищої школи України М. М. Ясинка. ​К.: Алерта, 2019. 504 с.

В даному науково-практичному коментарі законів України, які регулюють правовідносини в сфері виконання судових рішень та рішень інших органів сформульовані теоретичні коментарі та роз'яснення щодо практичного правозастосування законодавства, яке застосовують у своїй повсякденній роботі як державні, так і приватні виконавці, судді, адвокати, юрисконсульти та інші працівники правоохоронних органів.

Коментарі розраховані на державних та приватних виконавців, суддів, адвокатів, прокурорів, слідчих, юрисконсультів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та широкого наукового загалу. 


Авторський колектив

Гетманцев О. В. – ​к. ю. н., доцент Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича; Кройтор В. А. – ​к. ю. н., професор Харківського національного університету внутрішніх справ; Оприско М. В. – ​к. ю. н., доцент Львівського національного університету ім. І. Франка; Рябченко Ю. Ю. – ​к. ю. н., доцент Національного університету державної фіскальної служби України; Нежевело В. В. – ​ст. викладач Сумського національного аграрного університету, адвокат; Садикова Я. М. – ​к. ю. н., доцент Харківського національного університету внутрішніх справ; Угриновська О. І. – ​к. ю. н., доцент Львівського національного університету ім. І. Франка; Котвяковський Ю. О. – ​к. ю. н., доцент Сумського національного аграрного університету; Кравченко І. О. – ​д. ю. н. Сумського національного аграрного університету; Ясинок М. М. – ​д. ю. н., професор Сумського національного аграрного університету, академік Академії наук вищої школи України; Ясинок Д. М. – ​аспірант Сумського національного аграрного університету;

Авторський колектив щодо коментованих статей

Гетманцев О. В. – ст. 14–23 Закону України «Про виконавче провадження»; Кройтор В. А. – ст. 1–10 Закону України «Про виконавче провадження»; ст. 1–15 Закону України «Про органи і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»; Рябченко Ю. Ю. – ст. 24–41 Закону України «Про виконавче провадження»; Нежевело В. В. – ст. 31–40 Закону України «Про органи і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»; Садикова Я. М. – ст. 53–70 Закону України «Про виконавче провадження»; Угриновська О. І., Оприско М. В. – у співавторстві ст. 42–52 Закону України «Про виконавче провадження»; Котвяковський Ю. О. – ст. 20–30 Закону України «Про органи і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»; Кравченко І. О. – ст. 41–55 Закону України «Про органи і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»; Ясинок Д. М. – ст. 11–13 Закону України «Про виконавче провадження»; ст. 16–19 Закону України «Про органи і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»; Ясинок М. М. – ст. 71–78 Закону України «Про виконавче провадження».

Додаткова інформація

  • ISBN: 978-617-566-549-7
  • Палітурка: Тверда
  • Формат: 70х100 1/16
  • Артікул: 39489
  • Папір: Офсетний
Hosting Ukraine